MÂM XOAY 1/2 – 180 ĐỘ ĐỂ XOONG NỒI GÓC TỦ CHẤT LIỆU INOX 304