MÂM XOAY 3/4 – 270 ĐỘ ĐỂ XOONG NỒI GÓC TỦ CHẤT LIỆU INOX 304