MÂM XOAY TRÒN – 360 ĐỘ ĐỂ XOONG NỒI GÓC TỦ CHẤT LIỆU INOX 304