Showing 1–12 of 32 results

Eurokit cung cấp phụ kiện tủ bếp dưới, tức phụ kiện, thiết bị, đồ dùng cho tủ dưới gồm:

  • Giá cắm dao thớt ray bi, ray giảm chấn
  • Giá để gia vị, bát đĩa, xoong nồi
  • Kệ góc liên hoàn
  • Mâm xoay góc tủ
  • Thùng đựng gạo, thùng gạo tự động
  • Thùng rác ray trượt, thùng rác thông minh

Gồm các sản phẩm dưới đây:

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao nan dẹt-đựng chai lọ-gia vị

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao-đựng chai lọ-gia vị

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao-đựng chai lọ-gia vị Inox 304

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao-thớt-chai lọ-gia vị Inox hộp

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị Inox 304, ray giảm chấn gắn liền

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền EC

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá để xoong Inox thanh dẹt lắp trong tủ gắn liền ray giảm chấn

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

GIÁ ĐỂ XOONG NỒI CH

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá để xoong nồi hộp Inox ray giảm chấn gắn liền

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá để xoong nồi inox 304 ray giảm chấn gắn liền lắp mặt ngăn kéo

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá để xoong nồi Inox nan vuông ray giảm chấn gắn liền