Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao-đựng chai lọ-gia vị

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao-đựng chai lọ-gia vị Inox 304

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao-thớt-chai lọ-gia vị Inox hộp

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị Inox 304, ray giảm chấn gắn liền

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền

Giá-Khay-Kệ để đồ bếp: Bát đĩa - Chai lọ - Gia vị - Dao thớt - Xoong nồi

Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị inox 304, ray giảm chấn gắn liền EC

Giá-Khay-Kệ để úp bát đĩa 2-3 tầng

Giá để bát 2 tầng có khay

Giá-Khay-Kệ để úp bát đĩa 2-3 tầng

Giá để bát 2 tầng có khay Inox

Giá-Khay-Kệ để úp bát đĩa 2-3 tầng

Giá để bát 3 tầng 1 khay Inox

Giá để úp bát đĩa-gia vị nâng hạ

Giá để bát đĩa di động nâng hạ inox

Giá để úp bát đĩa-gia vị nâng hạ

Giá để bát đĩa di động nâng hạ thép mạ crom

Giá up bát để ngoài

Giá để bát ngoài 2 tầng