Thùng rác có ray trượt

MÃ SP: HF 30-HF 062-HF 064/OP-17-OP-20-OP-22