Thùng đựng gạo các loại

MÃ SP: JB 24-HF 20-JB 22-JB 20