Thùng đựng gạo mặt gương

MÃ SP: JB 031-JB 350-JB 29A-JB 21