Rổ để quần áo có ray trượt

MÃ SP: SD 31 - 31A - 31B