Tay chống cánh tủ bếp

MÃ SP: AC 45 - AC 44 - AC 43