Tủ kho cánh rút mở xoay vách kính 2 bên

MÃ SP: HI 026A