Giá đựng chai lọ tổng hợp

MÃ SP: GK 608-GK 608A-GK 609-GK 610-GK 611/LX 408-LX 409-LX 410-LX 418