Giá đựng gia vị khăn lau tay

MÃ SP: GK 610 - GK 611