Giá đựng đĩa – đũa – dao

MÃ SP: GK 614B - GK 630B