Khay chia thìa dĩa nhựa tổng hợp

MÃ SP: KC 500 - KC 600A - KC 600B - KC 500 KC 600C - OM 400