Giá để bát ngoài 3 tầng có ống cắm đũa dao

Mô tả

Liên hệ: 0973637575