Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị Inox 304, ray giảm chấn gắn liền

MÃ SP: CRA 300/ 350/ 400

Mô tả

Sản phẩm dùng để cắm dao, đựng chai lọ, gia vị có ray giảm chấn gắn liền.

Mô tả

 

  • Sản phẩm: Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị Inox 304, ray giảm chấn gắn liền
  • Mã SP: CRA 300/ 350/ 400
  • Thuộc loại: Phụ kiện tủ bếp dưới
  • Chất liệu: Inox
  • Đặc điểm: Sản phẩm dùng để cắm dao, đựng chai lọ, gia vị có ray giảm chấn gắn liền.

10-gia-cam-dao-dung-chai-lo-gia-vi-inox-304-ray-giam-chan_cra-300
Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị chất liệu Inox 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : CRA 300

 

10-gia-cam-dao-dung-chai-lo-gia-vi-inox-304-ray-giam-chan_cra-350
Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị chất liệu Inox 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : CRA 350

 

10-gia-cam-dao-dung-chai-lo-gia-vi-inox-304-ray-giam-chan_cra-400
Giá cắm dao, đựng chai lọ, gia vị chất liệu Inox 304, ray giảm chấn gắn liền – Mã SP : CRA 400