Smartkit cung cấp phụ kiện tủ bếp trên, tức phụ kiện dùng cho tủ trên gồm:

  • Giá úp bát đĩa hai tầng
  • Giá úp bát đĩa ba tầng
  • Giá để bát đĩa nâng hạ
  • Giá để gia vị nâng hạ
  • Tủ kho cánh mở
  • Tủ kho cánh rút
  • Khay chia thìa đĩa

Gồm các sản phẩm dưới đây: